Śledzenie obiektów przy wykorzystaniu GPU

Bogusław Rymut; Śledzenie obiektów przy wykorzystaniu GPU; Praca magisterska; Politechnika Rzeszowska; 2010
Opiekun: dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. PRz
Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, śledzenie obiektów, programowanie gpu, nvidia cuda, programowanie równoległe

Abstrakt

Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaproponowanie implementacji metody roju cząsteczek oraz metody filtru cząsteczkowego działającej na urządzeniach klasy GPU w oparciu o technologię NVIDIA CUDA. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z programowaniem aplikacji w technologii NVIDIA CUDA oraz metody śledzenia obiektów w oparciu o model adaptacyjny przy wykorzystaniu metody roju cząsteczek oraz filtru cząsteczkowego. Praca opisuje także budowę dwóch aplikacji demonstracyjnych: jedna przedstawia implementację metody roju cząsteczek, druga metodę filtru cząsteczkowego. W pracy przedstawiono także zalety oraz wady implementacji tych algorytmów na urządzeniach GPU.

Media

Praca magisterska w formacie PDF
Cytowanie w formacie BibTeX

Cytowanie


@MastersThesis{ author = {Boguslaw Rymut}, title = {{Śledzenie obiektów przy wykorzystaniu GPU}}, school = {Politechnika Rzeszowska}, address = {Polska}, year = {2010} }